Tema Cancer

Ur innehållet i Vårdfackets temabilaga om Cancer, som du kan beställa genom att klicka på länken till höger. Finns att beställas fr o m 12 maj.

5 maj 2006

Föräldrarnas närvaro viktigast av allt
Lek, bus och beröm är viktigt för cancersjuka småbarn. Men viktigaste av allt är närheten till föräldrarna.

Föräldrar till barn med cancer behöver akut krisstöd
Att få reda på att ens egna barn har drabbats av cancer kan utlösa en svår chock. Psykologen Krister Boman tycker att det borde vara rutin i sjukvården att erbjuda akut krisstöd.

Ungdomar ser positiva saker med cancer
Majoriteten av de tonåringar som har haft cancer kan se flera positiva saker med sjukdomen. Två år efter diagnosen ser de allra flesta inte någonting negativt alls.

Föräldrar med cancer saknar frågor om barnen
För kvinnor är det viktigare att vara en bra och duktig mamma än att bli frisk.

Patienter med gallvägshinder trygga med extra stöd från sjuksköterskor
I Örebro utreds patienter med misstänkt hinder i gallvägarna i allt större utsträckning polikliniskt. Många har cancer, men välinformerade och med ett telefonnummer till en koordinerande sjuksköterska ökar tryggheten.

Gamla med lungcancer behöver omedelbar vårdplanering
Gamla med lungcancer har fler besvärliga symtom och är svagare än andra cancersjuka. För att de ska få rätt hjälp måste en bedömning av hela deras situation göras redan vid diagnostillfället.

Ökad livskvalitet med antroposofisk vård
Patienter med bröstcancer som vårdats på det antroposofiska sjukhuset Vidarkliniken i Järna utanför Södertälje uppvisar en signifikant ökad livskvalitet som kvarstår och dessutom fortsätter att öka efter vårdtidens slut.

Brist på information ger orealistiska förväntningar
Patienterna har ofta orealistiska förväntningar och konvalescensen efter canceroperationer blir inte alltid som de har tänkt sig. Det visar flera studier i en kommande avhandling.

Framgångsrik rökavvänjning i samband med strålbehandling
Resultatet talar för sig självt. Hela 74 procent av patienterna som genomgick ett rökavvänjningsprogram samtidigt som de fick strålbehandling mot huvud-halscancer slutade röka. Ett år senare var fortfarande 68 procent rökfria.

Kvaliteten på informationen avgör patientens beslut
Patienter med kolorektal cancer vill till stor del samarbeta i beslut som rör vård och behandling. Men värderingar och kunskaper om sjukdomen avgör i vilken grad de vill delta.

Personalen undviker frågor om sex
Det är naturligt att informera cancerpatienter om biverkningar som håravfall, diarréer och illamående. Men att sexualiteten påverkas för kvinnor med gynekologisk cancer har både läkare och sjuksköterskor svårt att ta upp.

Män som behandlats för prostatacancer dras med sexproblem i det tysta
När män som har strålbehandlats för prostatacancer besvarade frågor om sexualitet visade det sig att potensproblem var ett större problem för dem än vad forskarna hade anat.

Sexualiteten ska prioriteras i vården
Vilken prioritet ska rätten till hjälpmedel som förbättrar erektionsförmågan ha? Detta diskuteras i Socialstyrelsen nya nationella riktlinjer för vård vid prostata- kolorektal- och bröstcancer.

Bildstyrd strålterapi minskar risken för biverkningar
Genom att komplettera strålbehandlingen med ett roterande röntgenrör hoppas onkologerna och sjukhusfysikerna vid universitetssjukhuset i Lund kunna minska risken för strålrelaterade biverkningar vid behandling av prostatacancer.

Bröstcanceropererade får egen webbportal
I början av nästa år startar försök med ett datorbaserat informations- och undervisningsprogram på webben för bröstcanceropererade.

Flera multicenterstudier på gång inom onkologisk omvårdnad
På initiativ av Nätverket för vårdforskning i cancervård planeras flera större multicenterstudier inom canceromvårdnad. Syftet är att försöka få fram evidens inom den onkologiska omvårdnadsforskningen.

Dagbok ökar patientens delaktighet
Strukturerad information kring sjukdom och behandling som samlas på ett och samma ställe ökar patienternas delaktighet i vården. Det visar utvärderingarna av två projekt i cancervården.

Med Pet-kameran kan onödiga behandlingar undvikas
På senare år har intresset för att använda Pet-kamera inom onkologin växt lavinartat. Till skillnad från konventionell röntgen, datortomografi och magnetröntgen kan Pet-kameran avslöja hur aktiv en tumör är.

Proteiner styr motståndskraften hos elakartade hjärntumörer
Patienter med elakartade gliom behandlas som regel med strålbehandling innan behandling med cytostatika sätts in. Ny forskning tyder på att det kanske vore mer effektivt att ge cytostatika före strålbehandlingen.

Massor av lästips och länkar till webbsidorsidor om onkologi

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida