Tema Mäns hälsa

Ur innehållet i Vårdfackets temabilaga om Mäns hälsa, som du kan beställa fr o m den 17 december 2007, genom att klicka på länken till höger.

30 november 2007

När det är okej att vara svag vågar fler män söka vård
En traditionell mansroll kan hindra män att erkänna att de är sjuka och därmed att söka vård. Men annars är det svårt att hävda att det finns ett typiskt manligt sätt att förhålla sig till sjukdom.

Hypokondriker,hjälte eller struts
Kulturforskaren Stina Backman, på Tema hälsa vid Linköpings universitet, har undersökt hur den sjuke mannen framställs i 1990-talets populärpress, deckarlitteratur, sjukdomsbiografier och reklam.

Operera testikelmissbildning före puberteten
Pojkar som föds med bara en testikel, så kallad icke nedstigen testikel, löper större risk att drabbas av testikelcancer. Operation innan puberteten halverar risken att insjukna.

Dålig kunskap bland unga om testikelcancer
Unga killar vet för lite om testikelcancer. Samtidigt informerar skolsköterskor sällan om sjukdomen eller hur man upptäcker en tumör i tid. Det visar forskning vid högskolan i Dalarna och Uppsala universitet.

Fertilitet i farozonen
De senaste årtiondena har forskare diskuterat om det finns anledning till oro när det gäller mannens fortplantningsfunktion.

Män lever farligt
Olyckor är den vanligaste dödsorsaken bland män under 65 år. Trots det har ingen studerat varför män är mer utsatta än kvinnor.

Okej att smitta någon som man inte är kär i
Skamkänslor, frustration och rädsla för att bli ratad i framtida kärleksrelationer. Kondylom påverkar unga män på ett djupt plan.

Barnmorskor väger orden på guldvåg
Unga killar tvekar mer än tjejer inför besök på ungdomsmottagningen. Men Stockholms läns landsting har lyckats vända trenden.

Första handlingsprogrammet för våldtagna män finns på SÖS
Årligen möter personalen på Södersjukhusets akutmottagning i Stockholm ett tiotal män som har utsatts för våldtäkt. För att de ska få bästa möjliga omhändertagande har mottagningen utarbetat ett särskilt handlingsprogram.

Manliga anhörigvårdare vill dela med sig
Äldre män som vårdar sina fruar i hemmet vill inget hellre än att dela med sig av sina erfarenheter. Men när det är dags att lämna över till professionella vårdare möts de av en klapp på axeln och rådet att börja leva sitt eget liv.

Svårt att förändra den manliga rättspsykiatrin
Av tradition har rättspsykiatrin präglats av en manlig, rå jargong. Om den vårdade mannen ska sluta begå brott måste de gamla traditionerna ersättas med en humanistiskt inriktad vårdkultur. Det anser Reet Sjögren, universitetslektor i vårdvetenskap vid Mälardalens högskola.

Testosteronbrist underbehandlas
Hälften av alla män med metabolt syndrom lider av testosteronbrist. Får de tillskott av hormonet kan följdsjukdomar motas i grind.

Manligt klimakteriun en myt
I normala fall kan män bilda manligt könshormon hela livet. Även om mannens testosteron sjunker med åren är det inte fråga om ett drastiskt ras.

Impotent riskerar hjärtinfarkt
Dålig erektion kan skvallra om hjärt-kärlsjukdom även hos i övrigt friska medelålders män. Det visar en avhandling från Lunds universitet. 

Diabetiker får inte hjälp med erektionen
De flesta diabetespatienter med erektil dysfunktion, ed, vill ha behandling. Men personalen tar ogärna upp frågan om potensen. Ett enkelt frågeformulär gör det lättare att prata om det känsliga ämnet.

Snabb upptäckt av skadade spermier
I Malmö används en nygammal teknik för att identifiera kromosomskadade spermier. Med hjälp av flödescytometri kan ofrivilligt barnlösa få rätt hjälp fortare.

Efterdropp inte bara ett gammelmansproblem
Var fjärde man i åldrarna 40 till 80 år har symtom från de nedre urinvägarna. Det uppmärksammas för lite, tycker Gabriella Engström. Hon uppmanar sjuksköterskor att fråga männen rakt på sak om de har urinläckage eller andra besvär.

Hjärtsvikt kan sudda ut manlig självbild
Kronisk hjärtsvikt gör det svårt för medelålders män att leva upp till den manliga självbilden. Det är svårt att vara en »riktig karl« när man inte kan bära matkassarna åt sin fru.

Screening av pulsåderbråck räddar liv
Brustet pulsåderbråck leder till att mellan 700 och 1 000 människor dör varje år. Majoriteten är män. Studier visar att allmän screening av män över 65 år kan rädda liv.

Fysisk aktivitet viktigt för kontrollen
När de svårt cancersjuka männen kunde kontrollera de fysiska besvären och arbeta med kroppen kände de sig friska.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida