Temana klara för stämman

Folkhälsa och ledarskap blir två stora teman på årets Vårdstämma. Flera seminarier är gratis, särskilt de som vänder sig till studerande.

I år ligger stämmoprogrammet lätt åtkomligt på Internet så att alla i förväg ska kunna läsa mer detaljerat om seminarierna och få möjlighet att planera sina besök tidigare och bättre. Första versionen är redan utlagd och den uppdateras kontinuerligt. Där ska det också finnas miniprogram för vissa medlemsgrupper där de kan se vad som vänder sig till just dem.

Abstractboken kommer, som vanligt, först i stämmoportföljen. Programmet är indelat i nio teman, varav ledarskap och folkhälsa blir de största. Men många föreläsningar spänner över flera teman.

– Cirkusdirektör Tilde Björfors, som basar för Cirkus Cirkör, håller en key note-föreläsning om ledarskap och förhoppningsvis blir det också några cirkusnummer. Det är på torsdagseftermiddagen. Men redan på onsdagsförmiddagen kommer Per Naroskin, som är psykolog och terapeut, att blanda skratt och allvar i sin key note-föreläsning om teamet, berättar Birgitta Svensson, ombudsman på Vårdförbundet och »general« för stämman.

Förutom alla föreläsare som kommer att berätta om sin forskning har Vårdförbundet bjudit in medverkande till ämnen som man vill lyfta fram särskilt. Ett sådant ämne är ledarskap, som bara har inbjudna medverkande.

Tillsammans med projektet Livsviktigt.nu ordnar Vårdförbundet ett seminarium om organdonationer och med Statens medicinsk-etiska råd, Smer, ett om etik. Det blir också ett seminarium med Sjukvårdens leverantörsförening, slf, utifrån en gemensam enkät om stickskador.

Varje dag hålls det två parallella seminarier inom laboratoriemedicin. Där kan de biomedicinska analytikerna dryfta vardags- och ansvarsfrågor, legitimationsfrågan och smittskydd. På onsdagskvällen firar Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap, ibl, dessutom sitt tioårsjubileum.

– Lite annorlunda blir torsdagens föreläsning från Bensårscentrum. De är ett härligt team med många inblandade yrkesgrupper och väldigt ovanligt då det också innehåller biomedicinska analytiker, avslöjar Birgitta Svensson.

Samtidigt med Vårdstämman pågår också at-forum, arbetsterapeuternas motsvarighet till stämman, och då ordnas två gemensamma föreläsningar.

– Tanken är att visa hur våra yrkesgrupper arbetar tillsammans i team för att göra det bättre för patienten.

Föreläsningarna ihop med at-forum är gratis. Gratis är också ett antal seminarier som vänder sig till studerande, framtidens yrkesutövare.

Utställningen Vård.xpo kommer troligen att bli större än förra gången. Och i den hallen kommer det varje dag att erbjudas qigong.

Postrarna blir lika många som förra gången, lovar Birgitta Svensson, och där kommer också en rad riksföreningar att presentera sig. Bästa poster kommer att utses och belönas. Även bästa studentuppsats kommer att få pris.

Program till stämman finns på www.vardstamman.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida