Terapi och färre chefer ska ge lugn och ro

Med hjälp av samtalsterapi ska personalen orka med jobbet bättre, hoppas den inhyrda ledningen för radiologikliniken inom NU-sjukvården i Västra Götaland.

Ända sedan nu-sjukvården bildades på 90-talet har det funnits problem på radiologikliniken. Ledningen har inte fungerat och det har varit motsättningar både inom och mellan olika yrkesgrupper. Ett stort antal läkare och sjuksköterskor har också lämnat kliniken.

Ledningsproblemet ledde till att arbetsgivaren gav det privata företaget Ledningsbolaget Skandinavien ab i uppdrag att leda och driva verksamheten till årets slut. Dessutom ska företaget försöka hitta lösningar på problemen. Företaget har nu föreslagit att kliniken ska delas i två delar med var sin verksamhetschef: dels Uddevalla-Lysekil-Strömstad, dels näl-Bäckefors. Förslaget innebär också att avdelningschefer och sektionsledare avskaffas.

Ledningsbolaget har även kopplat in en psykoterapeut för att ha samtalsterapi med den hårt ansträngda personalen.

– Vi hoppas att ledningen ska lyckas lösa problemen. Kliniken behöver lugn och ro och bättre förutsättningar för att kunna rekrytera personal, säger Mikael Möller, Vårdförbundets företrädare på kliniken. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida