Terminologi

2 november 1998

Författare Bengt Lundh och Jörgen Malmqvist
Titel Medicinska ord
337 sidor
Förlag Studentlitteratur 1998.
Cirkapris 533 kronor
ISBN 91-4400-830-9

Nu har andra upplagan av Medicinska ord kommit. I den finns det medicinska språkets begrepp, definitioner och termer. Utöver de klassiska termerna av grekiskt eller latinskt ursprung finns här också viktiga nutida ord från medicinsk och biologisk basvetenskap, teknologi, odontologi, vårdadministration och vetenskapsmetodik. I boken översätts inte bara termer och ord rätt av, utan många uppslagsord förklaras så att termen sätts in i sitt sammanhang. Stavningen följer de riktlinjer som utarbetats av Läkaresällskapets kommitté för medicinsk språkvård.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida