Testikelcancer okänd bland unga

Testikelcancer är den vanligaste tumören bland unga män i åldrarna 15?35 år. Den kan upptäckas i tid om männen undersöker sig själva en gång i månaden. Men få känner till tumörformen.

Att få känner till testikelcancer och att man lätt kan undersöka sig själv visar en ännu opublicerad studie gjord på cirka 400 gymnasieungdomar i Mellansverige.

Eleverna delades in i tre grupper: en fick en broschyr om testikelcancer, en annan grupp fick förutom broschyren även en muntlig genomgång, en tredje grupp fick dessutom se en video. Kunskapsläget följdes upp med en enkät vid tre tillfällen: efter en, sex och tolv månader.

Innan interventionsstudien genomfördes uppgav endast nio procent av eleverna att de hade fått någon information om testikelcancer. Drygt fem procent hade fått information om självundersökning ? men tolv procent angav att de någon gång undersökt sig själva.

Resultatet i studien visar att kunskapsläget förbättrades signifikant i alla tre grupperna samtidigt som fler undersökte sig själva jämfört med tidigare. Minst kunskapsökning noterades hos de elever som endast hade fått en broschyr. För de övriga två grupperna var resultatet likartat.

Sjuksköterskan och universitetsadjunkten Lennart Rudberg vid Högskolan Dalarna tycker efter sin studie att information borde ges både av skolsköterskor och i samband med mönstringen. Nyligen tog Cancerfonden fram både en broschyr och information om testikelcancer på sin hemsida www.manochcancer.nu

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida