Tidig viktuppgång en hälsorisk senare i livet

11 oktober 2004

Låg födelsevikt kombinerad med snabb viktuppgång upp
till 18 års ålder har ett samband med att få det metabola syndromet i övre medelåldern, enligt en studie i Göteborg.

Forskarna studerade en grupp på 396 män som var 58 år. De fann att kvoten av männens vikt vid 18 år och deras
födelsevikt hade samband med bland annat BMI, diastoliskt blodtryck, blodets halt av insulin och blodfetter.

Källa: Journal of Internal Medicine 2004; 256:254-259.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida