Tidiga organskador via metabola syndromet

2 september 2005

Det finns ett samband mellan det metabola syndromet och tidiga organskador hos icke-diabetiker med högt blodtryck.
De italienska forskarna bakom denna studie anser att deras resultat delvis kan förklara den stora risken för hjärt-kärlsjukdom och hjärtdöd bland personer med det metabola syndromet och högt blodtryck. De tror vidare att läkare genom att utreda om en patient har det metabola syndromet kan urskilja dem som behöver en mer intensiv behandling.

Källa: Journal of Internal Medicine 2005;257:454-460.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida