Tidigare anställd får inte hyras in förrän efter sex månader

En arbetsgivare kan stoppa en tidigare anställd från att arbeta pÅ sin tidigare arbetsplats som anställd i ett uthyrningsbolag.

6 september 1999

Det har blivit allt vanligare att anställda säger upp sig från sitt landsting eller sin kommun för att arbeta hos ett uthyrningsföretag. Ofta har de sedan som inhyrda kommit tillbaka till sin tidigare arbetsgivare, till och med till sin gamla arbetsplats.

Men det är formellt inte tillåtet.

Enligt lagen om privat arbetsförmedling får till exempel en sjuksköterska inte hyras ut till sin tidigare arbetsgivare förrän sex månader efter att hon lämnat denne.

– Lagen tillkom för att uthyrningsföretag inte skulle rekrytera personal på ett otillbörligt sätt, säger Vårdförbundets jurist Carl Falck.

Så vitt Carl Falck vet har den här bestämmelsen inte utnyttjats av något landsting eller någon kommun. Bristen på sjuksköterskor är stor på många håll i landet och uthyrningsföretagens sjuksköterskor är ofta räddningen för att verksamheten ska fungera. Arbetsgivarna står med andra ord inför valet att hyra in tidigare anställda eller att inte få någon personal alls.

Lagen från 1993 innehåller ytterligare en för Vårdförbundets medlemmar intressant bestämmelse.

Där sägs nämligen att ett uthyrningsföretag inte får hindra någon av sina anställda att ta fast tjänst där hon är anställd.

Om en sjuksköterska som till exempel hyrts ut till en akutavdelning på ett sjukhus säger ja när hon får erbjudande om en fast tjänst där, får uthyrningsföretaget inte hindra henne från att ta den tjänsten.

– Det finns ofta idag i anställningskontrakt hos uthyrningsföretag inskrivet hinder för detta, men det är alltså olagligt, säger Carl Falck.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida