Tidigt klimakterium ökar risk för benskörhet

5 september 2012

Risken att drabbas av benskörhet är nästan fördubblad för kvinnor som kommer i klimakteriet tidigt, före 47 års ålder, visar en långtidsstudie vid Lunds universitet. När kvinnorna var 77 år hade 56 procent av dem diagnostiserad benskörhet. I gruppen med sent klimakterium, från 47 år och senare, var 30 procent bensköra vid 77 år. Gruppen kvinnor som kom i klimakteriet senare levde också längre; vid 82 år var 35 procent avlidna. Motsvarande siffra bland dem som kom tidigt i klimakteriet var 52 procent. ?

Forskarna har följt kvinnorna från år 1977.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida