»Tillåtet ge råd om naturläkemedel«

— Fortsätt att rekommendera naturläkemedel för egenvård. Det är inte förbjudet. Men använd ert professionella omdöme, säger Charlotte Pagré, ledamot i Vårdförbundets styrelse och i hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Artiklarna om naturläkemedel och sjuksköterskans rätt att rekommendera dem har väckt reaktioner (Vårdfacket 1/2001). Många har varit förvånade över Socialstyrelsens uttalande att sjuksköterskan inte har rätt att rekommendera naturläkemedel. Vad gäller egentligen?

– Inget fall är det andra likt och det går inte att i förväg uttala sig om en sjuksköterska blir fälld eller inte, säger Charlotte Pagré.

Att stötta och uppmuntra patienter till egenvård och förebyggande hälsovård är en grundläggande del av sjuksköterskans arbete, betonar hon och då är det naturligt att hon ger råd om naturläkemedel också.

Under sina år i hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, har hon från 1989 märkt en förskjutning mot en mer öppen attityd till naturläkemedel och komplementär medicin. I ett beslut i HSAN (1056/95:12) anger ansvarsnämnden att »Behandling med någon så kallad alternativmedicinsk metod kan dock under vissa förutsättningar godtas även när den ges av en legitimerad yrkesutövare.«

HSANs ordförande juristen Lars-Åke Jonsson beskriver rättsläget som oklart.

Man har inte haft några fall där sjuksköterskor anmälts för rekommendation av naturläkemedel för egenvård.

– I princip gäller att en legitimerad yrkesutövare inte får använda alternativa metoder. Legitimationens krav att arbeta efter »vetenskap och beprövad erfarenhet« gäller dygnet runt, alltså även för verksamhet som sjuksköterskan bedriver utanför sitt ordinarie arbete.

Nina Rehnqvist, överdirektör på Socialstyrelsen får ofta frågor om naturläkemedel och komplementär medicin. Så här säger hon:

– Om en sjuksköterska förvissat sig om att de skolmedicinska metoderna är prövade, kan hon komplettera med att ge råd om naturläkemedel för egenvård. Men det är ett stort ansvar. Det är viktigt att hon dokumenterar sina råd så att man kan följa upp dem och se vilka effekter naturläkemedlen har.

Nina Rehnqvist framhåller att all ny medicin en gång har varit komplementär, och menar att utvecklingen inte går framåt om nya mediciner inte prövas. Men det är viktigt att alternativen prövas enligt »vetenskap och beprövad metod«.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida