Tillbaka med lön under reaktivering

Kurs för sjuksköterskor som behöver fräscha upp sina sjukvårdskunskaper möter stort intresse.

7 december 1998

Till våren ska 30 ”gamla” sjuksköterskor börja arbeta i vården igen. De börjar provanställningar på olika sjukhus i Stockholms-området och ska dessutom gå en reaktiveringskurs på Röda Korsets sjuksköterskeskola. Under fyra månader varvas teori med praktik.

– Det är mer än 80 sjuksköterskor som har ringt och hört sig för sedan vi annonserade ut det här projektet i dagstidningarna i Stockholmsområdet, berättar Signhild Bergström, ansvarig för projektet på Stockholms läns landsting. Intresset är faktiskt så stort att hälso- och sjukvårdsnämnden planerar ytterligare en reaktiveringsutbildning hösten 1999.

Många har också mer än hört sig för. De har gått vidare genom att söka arbete på någon vårdavdelning i länet. Några har stärkts så pass bara av samtalet med Signhild Bergström att de redan är ute ur projektet – de har fixat anställning på egen hand, i en del fall i kommunerna, vilket diskvalificerar dem från att vara med i landstingsprojektet.

De sjuksköterskor som nu vill reaktivera sig har varit borta från vården av många olika orsaker: en längre föräldraledighet, arbete i andra branscher eller en lång utlandsvistelse. En av dem som sökt sig till projektet har varit borta från vårdarbetet i 19 år. De flesta är i åldern 40-55 år. Det handlar också om alla möjliga specialiteter: anestesi-, iva- och operationsjuksköterskor, barnmorskor, distriktssköterskor.

– Men de som går kursen kommer inte att få prova på det ena och det andra. Man har sin provanställning, och kursen är närmast att betrakta som en förlängd introduktion på den arbetsplatsen, säger Signhild Bergström.

Får lön
Det är inte första gången landstinget arrangerar reaktiveringsutbildning. Men just nu finns ingen i Stockholm, och sannolikt inte heller någon annan stans i landet. Så tolkar Mats Johnsson, ombudsman på Vårdförbundets avdelning i Stockholm, det faktum att sjuksköterskor hört sig för också från andra delar av landet.

– Vi tycker det här är ett bra sätt att få tillbaka sjuksköterskor till vården, säger han. Och i jämförelse med tidigare reaktiveringskurser är det nu helt klart att det är fråga om en anställning. De som går kursen får lön. Tidigare har de åtminstone delvis varit tvungna att leva på studiebidrag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida