Tillgången på specialistvård av ms-sjuka är ojämt fördelad

Bara varannan av Sveriges cirka 12 000 ms-sjuka får specialistvård. Det visar den genomgång som Expertgruppen för ms — ett nätverk av neurologer — gjort bland landets neurologkliniker.

7 juni 1999

Av landets drygt 300 neurologer finns 200 vid universitetsklinikerna. Tillgången till specialistvård vid ms är därför väldigt ojämnt fördelad i landet. Det totala antalet neurologer i Sverige är dessutom mycket lågt, jämfört med andra eu-länder.

– För patienterna innebär det att alla inte har samma tillgång till diagnostik med magnetkameraundersökning eller behandling med nya effektiva läkemedel som interferon, eftersom de ställer krav på specialistkompetenta läkare, sa professor Tomas Olsson, ordförande i Expertgruppen för ms, vid en konferens i Stockholm.

Expertgruppen för ms har sammanställt en metodpärm med riktlinjer för ms-vården som är något av ett vårdprogram för utredning, terapi och omvårdnad vid ms. Den ska fungera som vägledning för läkare och vårdpersonal som vårdar ms-patienter. Ms-vård i team med neurologer och andra yrkesgrupper förordas, där specialutbildade sjuksköterskor har en nyckelfunktion.

– Ms-vården befinner sig i ett svårt läge. När sjukvården ska spara pengar får
rehabiliteringen ofta stryka på foten till förmån för akutvården. Rehabiliteringsinsatser med bland annat sjukgymnastik ger goda effekter vid ms. Dessutom finns flera symtomlindrande läkemedel, sa Jan Hillert, docent vid neurologkliniken på Huddinge sjukhus.

– Ms är ingen mystisk sjukdom. Vi vet att det är en inflammation i nervsystemet och de gener som disponerar för sjukdomen är kända. Flera preparat genomgår kliniska prövningar just nu och det närmaste året kommer några nya preparat att bli tillgängliga i behandlingen av ms, fortsatte Tomas Olsson.

– Ms är en sjukdom som kommer att kunna botas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida