Tillrättaläggande

8 juni 1998

De sjuksköterskestuderande i Lund som deltog i en minienkät(nr 4/98) om framtida  önskemål om arbetsplats fick aldrig frågan ”Kan du tänka dig att arbeta i äldrevården?”. Av rubriksättning och senare referens till artikeln i tidningen kan uppfattas att frågan hade ställts. Frågorna rörde vilken arbetsplats de tror att de arbetar på till hösten och om tio år, vilket framgår av texten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida