Titeln blir ambulanssjuksköterska

7 september 1998

HALLAND. En kompetenshöjning är på gång inom ambulanssjukvården i Hallandslandstinget. Landstingsfullmäktige har nämligen beslutat om sjuksköterskeutbildning för ambulanssjukvårdare. Meningen är också, enligt samma fullmäktigebeslut, att den som är sjuksköterska inom ambulanssjukvården i framtiden ska ha titeln ambulanssjuksköterska, inte ambulanssjukvårdare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida