Titthål på lösa boliner

10 januari 2000

Myndigheterna har strikta regler för hur nya läkemedel ska prövas innan de får börja användas, men för introduktion av nya kirurgiska metoder finns ännu inga motsvarande regler i Sverige. Inte heller för nya protesmaterial inom bland annat ortopedin och kärlkirurgin. Enda möjligheten är att pröva i efterhand enligt Lex Maria, eller via anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Tekniken med titthålsoperationer infördes i mitten av 80-talet på ganska lösa boliner, enligt kirurgen Bo Lindblom. Han är chef för hälso- och sjukvårdsavdelningen på Socialstyrelsen och medger att man på myndigheten hittills haft dålig kunskap om utvecklingen på operationsområdet. Socialstyrelsen funderar därför på att inrätta ett nationellt kvalitetsregister för att säkra kvaliteten. Intresset för det är stort bland kirurgerna. I sina yrkesföreningar inom ortopedi och kärlkirurgi arbetar de själva för att få fram ett professionens regelverk för hur nya operationsmetoder och material ska prövas innan de används mer allmänt.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida