Tjänstledigt med lön för uppsatsskrivning

1 november 1999

ÖREBRO. Sjuksköterskorna inom psykiatriförvaltningen i Örebro har fått bättre förutsättningar för fortbildning. Den som deltar i specialistutbildning för psykiatrisk omvårdnad får tjänstledighet med lön för uppsatsskrivning med tre veckor för uppsats som innefattar fem poäng och sex veckor om det gäller tio poäng.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida