Tjugo års chefskap

9 augusti 1999

Bibbi Carlsson: sjuksköterska, klinikadministratör, sjukvårdsföreståndare, sjukhusdirektör, vd för kollektivtrafiken och numera direktör för Bure Sjukvård.

Pappan var läkare, de båda bröderna blev läkare. Hennes egna valmöjligheter begränsades av otillräckliga betyg. Det blev sjuksköterskeutbildningen i stället. Men hon hann bara vara sjuksköterska »på golvet« i tre år innan vårdlärarutbildningen ledde in henne på en administrativ karriär.

Bibbi Carlsson lämnade en tjänst som klinikadministratör på Sahlgrenska sjukhuset när familjen 1977 flyttade till Sandviken. På Sandvikens sjukhus blev hon sjukvårdsföreståndare och tio år senare sjukhusdirektör. Efter två och ett halvt år återvände hon till Göteborg, nu som sjukhusdirektör för Mölndals sjukhus.

Rollfördelningen mellan politiker och sjukhusledning är i hennes ögon ett exempel på otydliga spelregler inom sjukvården och om abetet som sjukhusdirektör säger hon: »Det är en av de svåraste poster som finns. Jag skulle fundera mycket innan jag tog ett sådant jobb igen. Och det skulle i så fall föregås av tydliga diskussioner med styrelsen om vilka spelregler som gäller.«

Bibbi Carlsson stannade som sjukhusdirektör på Mölndals sjukhus i sex och ett halvt år. I samband med att sjukhuset slogs samman med Östra sjukhuset och Sahlgrenska fick hon ett lockande erbjudande från ett helt annat håll. När ledningen för Göteborgsregionens lokaltrafik röjde upp bland tidigare direktörers vidlyftigheter valde den en kvinna från offentlig sektor, van att leda under knappa omständigheter. »Sjukhusdirektören Bibbi Carlsson säger nej till både fallskärm och tjänstebil« konstaterade Göteborgs-Posten inför hennes tillträde.

Bibbi Carlsson rensade bland de olika taxorna och drev igenom förbättringar av tidtabeller. Efter två år kom erbjudandet från Bure.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida