TNF-alfa-hämmare kan ge dödlig alveolit

3 februari 2006

Åtskilliga patienter med reumatoid artrit har i allmänna tidningsreportage beskrivit hur fantastiskt bra de mår sedan de behandlats med nya biologiska läkemedel, speciellt tnf-alfa-hämmare. På senare år har dock allt fler allvarliga biverkningar registrerats, vilket sällan framkommer i artiklarna.

Det som kanske mest har uppmärksammats är risken att drabbas av infektioner, och då framför allt tuberkulos. Men tnf-alfa-hämmare har även visat sig kunna ge upphov till andra biverkningar i lungorna.

Under 2005 drabbades 6 av 330 patienter vid reumatologiska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge utanför Stockholm av allvarlig fibrotiserande alveolit i samband med att de fick tnf-blockad. Fyra av patienterna avled.

– TNF-alfa-hämmare har mycket god effekt hos cirka 70 procent av de personer med ledgångsreumatism som får det. De är naturligtvis väldigt glada och vittnar gärna om hur friska de har blivit. Samtidigt måste man hålla i minnet att när man pressar ner immunsystemet selektivt så finns det alltid en risk för biverkningar, säger Ingiäld Hafström, professor och överläkare vid reumatologiska kliniken i Huddinge.

Läkartidningen 2005;49:3788-3793.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida