Tog av misstag bort hela bröstet

En kvinna med bröstcancer skulle genomgå en bröstsparande operation. Av misstag skrev den sjuksköterska som var operationskoordinator att hela bröstet skulle bort.

2 september 2002

Kvinnan skulle snart fylla 64 år när det konstaterades att hon hade en tumör i höger bröst. Vid besök hos kirurgläkaren beslutades att tumören skulle tas bort genom en sektorresektion. Dagen efter operationen upptäcktes att hela bröstet avlägsnats.

Kvinnan anmälde kirurgen och operationskoordinatorn till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Läkaren förklarar i sitt yttrande att han på operationsanmälan skrev att en sektorresektion skulle göras. Den operationskod han angav var dock felaktig och avsåg att hela bröstet skulle opereras bort.

Ansvarsnämnden konstaterar att läkaren inför operationen inte försäkrade sig om på vilket sätt den skulle utföras. Han får en varning.

Även operationskoordinatorn skrev in fel kod i datorn. Men hon poängterar att operationsprogrammet löpte genom två kontrollsystem utan att någon reagerade.

Genom att teckna fel kod i operationsprogrammet anser Ansvarsnämnden att hon åsidosatte sina skyldigheter. Men med hänsyn till att säkerhetsrutinerna inte fungerade optimalt nöjer sig nämnden med att ge henne en erinran.

Beslutet har vunnit laga kraft (HSAN 1398/01:a3).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida