Tog sitt liv i häktet trots psykiatribedömning

Tog sitt liv i häktet trots psykiatribedömning
Att övervaka självmordsbenägna är en vårduppgift, konstaterar Ivo. Arkivbild: Colourbox

Den häktade mannen fick inte den professionella övervakning som hans tillstånd krävde.

Mannen befann sig i en svår situation. Han satt häktad och hade självmordstankar. Han hade tidigare haft kontakt med psykiatrin under många år och gjorde många täta besök vid jourmottagningen i samband med häktningen.

Psykiatrin bedömde att han kunde sitta i arrest med tillsyn och rekommenderade kontinuerlig övervakning och snar bedömning. Mannen förnekade självmordstankar. Häktets psykiater såg dock riskfaktorer och bedömde att mannen skulle ha tillsyn fyra gånger i timmen. Dagen efter tog han sitt liv.

Kriminalvården skriver i sin lex Maria-anmälan att övervakningen på häktet görs av personal som inte är medicinskt utbildad och att lokalerna och lagstiftningen försvårar den mänskliga kontakt som människor i kris behöver. De avser att förbättra samverkan med psykiatrin.

Psykiatrin identifierade inga egna brister men skriver att häktespersonalen framfört att då självmordsrisken bedöms så hög att ständig övervakning är nödvändig behövs slutenvård.

Inspektionen för vård och omsorg håller med. Professionell övervakning är en kvalificerad uppgift som både omfattar livsbevarande åtgärder och ger möjlighet att utveckla en omvårdnadsallians. Den ska därför utföras av utbildad och erfaren hälso- och sjukvårdspersonal.

(Diarienr 8.1.1-6532/2013)
(Diarienr 9.3.1-60319/2012)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida