Tomhet och kaos efter respiratorvård

10 maj 1999

Syn- och hörselhallucinationer är vanliga bland de intensivvårdspatienter som vårdats i respirator. När patienten vaknar upp i samband med extuberingen kan han bli akut förvirrad.

Intensivvårdssyndromet är känt i sjukvården, ändå finns ingen konsensus om symtom eller vad man kan göra för att förebygga dem. Patientens lidande kan minska om han har en nära anhörig eller en vårdare han känner förtroende för hos sig när han vaknar. Behovet av hjälp att orientera sig i tillvaron är stort då, sa sjuksköterskan Anetth Granberg vid ett av hälso- och sjukvårdsstämmans seminarier.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida