Toppchefer talar ut

11 oktober 2004

Ledarskap i kommuner är ett treårigt forskningsprojekt som nu avslutas med både seminarier och ny bok.

I november arrangerar Svenska Kommunförbundet seminarier som utlovar nya infallsvinklar på ledarskap och intervjuer av toppchefer inom kommunerna.

Boken Ledarskap i kommuner – forskningsfrukter och tankeföda från chefsberättelser utkommer den 26 oktober. Ta reda på mer på www.lf.svekom.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida