Total förvirring om chefstitlar

10 augusti 1998

Svårigheten att identifiera Vårdförbundets medlemmar bland alla chefstitlar blir uppenbar vid en genomläsning av vårdadministratörernas kartläggning av sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker med vårdadministrativ kompetens vid Sveriges sjukhus.

Titlarna är så många på samma nivå och så lika de på andra nivåer med andra funktioner (?!) att det hela till slut blir obegripligt. Chefsjuksköterska kan vara en sak på förvaltningsnivå och en helt annan på avdelningsnivå. Sjukvårdssekreterare finns på förvaltningsnivå och på kliniknivå (vilket också kan heta basenhetsnivå, divisionsnivå eller sektorsnivå).

Det finns vårdutvecklare och omvårdnadschef på kliniknivå, vilket väl ibland är samma sak. Men kanske inte riktigt samma sak som omvårdnadschef på förvaltningsnivå. Om vårdenhetschef och vårdutvecklingschef är samma sak som vårdutvecklare och omvårdnadschef är oklart. Men att de med samma titel fast på en annan nivå har andra befogenheter råder det väl å andra sidan ingen tvekan om.

Leder till förväxlingar
Monika Johansson, som är en av vårdadministratörerna bakom kartläggningen, säger att mängden av titlar leder till otydligheter och förväxlingar. Vad uppfinningsrikedomen har sitt ursprung i vet hon inte. Kanske är det en kulturfråga. Hon hoppas på en renodling av benämningarna i framtiden.

De som har uppdraget att ta fram underlag till skriften Vårdförbundet i siffror har i alla fall lyckats sammanställa statistik över vårdadministratörer och arbetsledare i förbundet. 1997 fanns det 1 139 administrativa chefer, 893 vårdadministratörer, 6 006 avdelningschefer och avdelningsföreståndare samt 3 751 biträdande avdelningsföreståndare. Totalt nästan 12 000 medlemmar. Kristallklart, eller hur!

Fotnot: Riksföreningen för Vårdadministratörer har bytt namn till Föreningen för chefer och ledare inom Vårdförbundet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida