Totalt anställningsstopp

Styrelsen för NU-sjukvården i Västra Götaland har beslutat om totalt stopp för både nyanställningar och bemanningsföretag.

25 september 2003

De åtgärder som tidigare genomförts ? ett principiellt anställningsstopp och nedskärning av inhyrning från bemanningsföretag – har inte räckt.  Visserligen har kostnadsökningarna hejdats de senaste månaderna men inte tillräckligt mycket, anser ledningen. Antalet anställda är 144 fler i dag än vid samma tidpunkt förra året.

Augustirapporten för NU-sjukvården (sjukvården i norra Älvsborg och Uddevalla) pekade på ett underskott på 60 miljoner kronor för 2003. Den tidigare prognosen var 50 miljoner. I går beslutade NU-sjukvårdens styrelse därför att införa ett totalt anställningsstopp för både nyanställningar och personal från bemanningsföretag. På det sättet hoppas man få ner underskottet till 30 miljoner kronor.

– Det är viktigt att vi klarar målet och gör vår kostym mindre. Nästa år tvingas vi nämligen anpassa oss till en ännu större förändring – då får vi 125 miljoner kronor mindre än vi fick i år, säger Per Olov Blom, ordförande i styrelsen för NU-sjukvården.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida