Trådlös sensor ökar patientens frihet

En doktorsavhandling som presenteras i dag visar hur en hjärtpatient kan slippa sladdar kopplade till monitorer tack vare trådlös kommunikation. Via sin mobiltelefon kan en läkare eller en sjuksköterska få signaler från en sensor om något inte står rätt till.

15 september 2006

När civilingenjören Javier García Castaño kom till Sverige för fem år sedan deltog han i ett projekt för att utveckla ett trådlöst EKG till centrallasarettet i Västerås. Sedan dess har han fortsatt att forska kring trådlös kommunikation.

Hans doktorsavhandling handlar om hur patienter tack vare trådlösa sensorer slipper sladdar kopplade till monitorer. Inneliggande patienter kan därmed röra sig fritt inom sjukhusets lokaler. En hjärtsjuk patient som är tillräcklig frisk för att vara hemma slipper att komma till sjukhuset varje dag för att få sina värden kontrollerade.

Inget för akutsjukvården

? Den trådlösa kommunikationen är inte lämplig för patienter som är akut sjuka och behöver ständig övervakning eftersom den försvinner ibland. Man kan, precis som med en mobiltelefon, tappa radiokontakt, säger Javier García Castaño.

Signaler från sensorer fångas upp av accesspunkter, en sorts mottagarantenner, som finns på flera håll i ett sjukhus. De är kopplade till övervakningsapparater, vars larm skickas ut via internet till exempelvis mobiltelefoner som ger sjukvårdspersonal besked om något händer med en patient.

Batteriet måste bytas ofta 

Den trådlösa sensor som bärs av patienten är mindre än en liten mobiltelefon. Ibland inte större än en femkrona. Den komponent som tar störst plats är batteriet. Det är också batteriet och dess bristande kapacitet som innebär merarbete för till exempel en sjuksköterska.

? Det största problemet med sensorerna är att batteriet måste bytas en gång varje dag. Nästa steg i min forskning är därför att undersöka hur effektförbrukningen kan göras mindre, säger Javier García Castaño.

Avhandlingen heter: ?Algoritms and Protocols Enhancing Mobility Support for Wireless Sensor Networks Based on Bluetooth and Zigbee? och läggs fram vid Mälardalens högskola.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida