Tranbärsjuice overksamt mot urinvägsinfektion

Har du gett någon rådet att dricka tranbärsjuice för att förebygga urinvägsinfektion? Tänk om. Amerikansk forskning visar att kuren inte är annat än en myt.

Tranbärsjuice och andra sura drycker har länge ansetts lämpliga som huskurer mot urinvägsinfektion. Tanken är att den ”sura miljön” som drycken ger upphov till ska förhindra återfall.

I USA får 24 procent av dem som drabbats av urinvägsinfektion nya symptom inom sex månader. Forskarna ville därför veta om tranbärsjuicedrickande kunde sänka denna siffra. Svaret blev nej.

Daglig dos

I studien fick försökspersonerna, som alla uppvisat tecken på urinvägsinfektion, dricka två doser om nästan tre centiliter tranbärsjuice eller placebo under sex månaders tid.

Vid utvärderingen upptäckte forskarna att förekomsten av urinvägsinfektion var snarlik i de bägge grupperna. Faktiskt var det något fler försökspersoner som utvecklade urinvägsinfektion i den tranbärsjuicedrickande gruppen – 19,3 procent jämfört med placebogruppens 14,6 procent.

Få skillnader

Det var inte heller någon skillnad i tidpunkten – de medverkande kontrollerades efter tre dagar, ett par veckor, en månad och ännu senare – för när urinvägsinfektionen blossade upp.

Den enda skillnad som forskarna hittade var en signifikant högre risk att få urinvägsinfektion om personen redan haft urinvägsinfektion två eller fler gånger tidigare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida