Trångt under taket

Trångt under taket
Det är nästan omöjligt för Vårdförbundets offentliganställda medlemmar att göra någon ordentlig lönekarriär.

Lönespridning. Upplever du att lönen inte rör på sig, trots att du utvecklas, utbildar dig och bidrar mer på jobbet? Du är inte ensam.

3 december 2014

Att öka utrymmet mellan de lägsta och de högsta lönerna och skapa förutsättningar för en lönekarriär är något som arbetsgivarna inom offentlig sektor har lovat att jobba för. ?

Enligt Vårdförbundets löneavtal med Sveriges kommuner och landsting, SKL, ska lyckade prestationer och arbetsinsatser visa sig på lönekontot. Specialistkunskap och kompetens ska belönas. Detta är viktigt för att öka motivationen, utveckla vården — och behålla personal.

??Men verkligheten ser annorlunda ut. Fort-farande verkar det spela liten roll för din löne­utveckling hur mycket du anstränger dig och presterar, visar statistik som Vårdfokus tagit fram. Det är nästan omöjligt för Vårdförbundets offentliganställda medlemmar att göra någon ordentlig lönekarriär.?

Sedan det sifferlösa avtalet trädde i kraft för drygt tre och ett halvt år sedan har Vårdförbundets yrkesgrupper haft genomsnittliga löneökningar på mellan 3,1 och 3,9 procent per år. Det här är bra siffror jämfört med andra på arbetsmarknaden, enligt Vårdförbundets förhandlingschef Kerstin Persson. Däremot har lönespridningen inom de olika yrkesgrupperna utvecklats väldigt lite. ??

Bland röntgensjuksköterskorna är skillnaden mellan de lägsta och de högsta lönerna störst. Det här är också den yrkesgrupp där löne­spridningen utvecklats mest på senare år. Röntgensjuksköterskorna är en liten grupp med tydlig specialisering och kan vara lättare för arbetsgivaren att värdera, tror Kerstin Persson.?

I den stora gruppen sjuksköterskor har det hänt betydligt mindre med lönespridningen. Trots att specialistkunskap ska ge högre lön enligt det gällande avtalet har allmänsjuksköterskorna haft minst lika bra procentuell löne­utveckling som sina kolleger som är specialister, visar statistiken.

??Kvinnodominerade yrken inom offentlig sektor är kända, eller ökända, för att ha ett litet spann mellan de lägsta och de högsta lönerna jämfört med andra branscher som kräver lik­värdiga akademiska utbildningar. ?

— För att arbetsgivarna ska kunna rekrytera måste det till en lönekarriär för de akademiskt utbildade kvinnorna som är offentliganställda, säger Kerstin Persson.?

Frågan är bara hur det ska gå till. ?

Så här ser löne­spridningen ut för Vård­förbundets medlemmar*

Yrke                                                                           Lönespann
Allmänsjuksköterskor                                                 23 000-30 900 
Specialistsjuksköterskor                                             26 750-33 711
Barnmorskor                                                                 27 700-34 900
Röntgensjuksköterskor                                               23 800-33 100
Biomedicinska analytiker                                           24 000-31 390

* Inom dessa lönespann befinner sig 80 procent av Vårdförbundets medlemmar. De 10 procent som har allra lägst betalt och de 10 procent som har allra högst betalt är bortplockade för att eventuella ”extremer” inte ska göra resultatet missvisande. Siffrorna gäller 2013 års löner. Chefer ingår inte.

Fakta: Vårdförbundets statistiker

Fakta

Löneavtalet med Sveriges kommuner och landsting ska sägas upp eller förlängas den sista december i år: Vad blir beskedet? Hur går det med Vårdförbundets utvärdering av avtalet? Håll koll på vår nyhetswebb.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida