Transplantation
vid diabetes

I dag görs transplantationer av betaceller på två sätt. Antingen genom att transplantera hela bukspottskörteln eller genom att isolera och transplantera Langerhanska öar.

Transplantation av pankreas är ett stort och relativt riskabelt ingrepp som i princip bara görs på personer med diabetes som samtidigt är i behov av en ny njure eller som lider av svåra och upprepade hypoglykemiattacker.

På senare år har det därför blivit allt vanligare att via ett större blodkärl transplantera endast de Langerhanska öarna.

Det krävs minst tre eller fyra donerade bukspottskörtlar för att genomföra en sådan transplantation. Strax efter transplantationen utlöses en autoimmunologisk koagulationsprocess som tar död på flertalet av de transplanterade cellerna. Det antas vara en av huvudförklaringarna till att så få öcellstransplantationer hittills har varit framgångsrika, även om de förekommer

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida