Trauma i ett kvinnligt sammanhang

6 maj 2005

Forskningen om hur vi reagerar på trauma och stress baserades från början på krigsveteraners erfarenheter. Senare forskning har visat att män och kvinnor reagerar olika och att kvinnors reaktioner måste förstås utifrån de sammanhang de lever i. Psykologen Kathleen Kendall-Tackett vid universitetet i New Hampshire har skrivit The Handbook of Women, Stress and Trauma, där hon bland annat lyfter fram hur missfall, spädbarnsdöd, våld och våldtäkt påverkar kvinnors mentala hälsa. Läs mer: www.newswise.com.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida