Travellers en utstött grupp

5 november 2001

På Irland finns knappt 25000 travellers, mindre än en procent av landets befolkning. De har gemensam historia, kultur, traditioner och ett eget språk. Det är en inhemsk etnisk grupp men deras ursprung är okänt. I början av 1900-talet var de ett kringresande folk som försörjde sig på olika hantverk. Allt fler flyttar in i hus bland den bofasta befolkningen men ännu bor nära 7 000 i husvagn. Familjerna och släkterna är stora. Det är vanligt att man gifter sig inom gruppen, även kusiner gifter sig med varandra. Många har alltså samma efternamn. Travellers har länge varit en av Irlands mest marginaliserade och utstötta
grupper och har ofta nekats tillträde till offentliga lokaler. Hösten 2000 kom en lag mot diskriminering, vilket betyder att en traveller som blivit kränkande behandlad på grund av sin grupptillhörighet nu kan anmäla händelsen.

Referenser:
Primary health care for travellers project. Implementation report 1996–1999. Pavee point publications.
Do you know us at all? Parish of the travelling people
www.paveepoint.ie
www.who.dk (där finns WHOs »Portfolio of innovative practice in primary health care nursing and midwifery«)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida