Tre får Karin Olssons stipendium

I samband med Vårdstämman den 20-22 april kommer tre Karin Olsson-stipendier att delas ut.

11 april 2005

När de två sjuksköterskorna Mona Lindberg och Ingela Öhman i Malmberget startade ett projekt för att få kunskap om olika företagsformer utarbetade de en ideologi om hur en god äldrevård bör se ut och organiseras. Det slutade med att kommunen bad dem ta över äldreboendet Gunillahem på intraprenad.

De får ett Karin Olsson-stipendium på 64 500 kronor. Det ska användas för att ordna två internat för personalen för att skapa en gemensam värdegrund utifrån den framtagna äldrevårdsideologin.

Biomedicinska analytikern Vera Lindberg vid blodcentralen på Visby lasarett får 15 000 kronor för att utveckla kontakten med kunderna.

Barnmorskan Febe Zetterlund vid Gottsunda barnmorskemottagning i Uppsala får 20 000 kronor för att starta ett familjecentrerat arbete. Där ska ingå föräldrautbildning, fortbildning, studiebesök på familjecentraler samt pappakvällar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida