Tre tjänster blev sex

8 januari 2001

SKÅNE. Trots att arbetsmiljöproblemen påtalats flera gånger och trots att tre sjuksköterskor sjukskrev sig, reagerade inte Höörs kommun. Först när de tre sjuksköterskorna sa upp sig och Vårdförbundet anmälde kommunen till yrkesinspektionen hände något. Tre nya sjuksköterskor har nu anställts på de vakanta tjänsterna och ytterligare tre 75-procentstjänster har inrättats. Vårdförbundet har också fått igenom några andra krav, bland annat datorisering av journaler.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida