Treårigt projekt

7 januari 2003

Jonas Lindgren och hans kollegers arbete inom Rättsmedicinalverkets avdelningar i Göteborg, Umeå och Linköping ingår i ett treårigt projekt. Syftet är att undersöka om deras arbete förbättrar rättsläkarnas underlag och avlastar dem kontakten med anhöriga.

En oberoende utredare, Göran Järvstrand, intervjuade inblandade parter knappt ett år efter projektets start och kom till slutsatsen att sjuksköterskorna gör nytta. I Göteborg har till exempel antalet undersökningar där dödssättet anges som oklart minskat.  Året innan Jonas Lindgren anställdes var antalet uppe i 54, under året han tillträdde sin tjänst minskade det till tretton fall. Rättsläkarna på samtliga orter tyckte att de avlastades så att de kunde ägna sig åt att förbättra kvaliteten på utredningarna.

Bara en läkare kan fastställa dödsfall, utfärda dödsbevis och skriva intyg om dödsorsaken, enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:29). Däremot kan till exempel sjuksköterskor göra en utredning för att tidsbestämma när döden
inträdde, eller samla underlag till rättsläkarens utlåtande. Både inom polisen och på Rättsmedicinalverket ser man nu över om inte medicinskt utbildad personal bör ta över utredningar av dödsfall där inget brott misstänks.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida