Trelleborg. Stor psykisk press på sjuksköterskorna i hemsjukvården

Under juli månad skrevs en avvikelse varannan dag.

20 augusti 2015

– Det som hänt i Trelleborg har fått oss att gå ut till våra förtroendevalda i kommunerna för att få en bild av hur det sett ut i resten av Skåne under sommaren. Ofta hamnar fokus på akutsjukvården, men vi befarar att sjuksköterskebristen slår lika hårt mot den kommunala vården.

Det säger Vårdförbundets ordförande i Skåne, Mats Runsten, med anledning av en artikel i dagens Trelleborgs Allehanda. Tidningen har gått igenom samtliga avvikelserapporter inom Trelleborgs hemsjukvård under juni  och juli.

I juni skrevs det två stycken. Men i juli, när personalbristen var som störst, skrevs 16 avvikelser.

I samtliga anges personalbrist, för hög arbetsbörda eller dålig organisering av vården som orsak. I påfallande många nämns den psykiska påfrestning som sjuksköterskorna upplevt när de känt att de inte har räckt till.

Trots att kommunen redan i februari började planera för sommaren lyckades man inte få tag på tillräckligt med sjuksköterskor som kunde täcka upp under semestrarna.

Det ledde till att belastningen blev extra stor på dem som var i tjänst. Speciellt när kolleger blev sjuka eftersom det då inte fanns några vikarier att sätta in.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida