Trendbrott i äldres hälsa

12 januari 2004

Den positiva hälsoutvecklingen bland äldre har brutits, enligt Folkhälsoinstitutet. Rapporten Bättre hälsa hos äldre finns i fulltext på www.fhi.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida