Trendsättarna i Östergötland slopar patientnära analyser

Patienterna fick inte svar snabbare när proverna togs på vårdcentralen i stället för att skickas till centrallaboratoriet. Sex miljoner kronor räknar landstinget med att spara på att åter centralisera delar av laboratoriemedicinen.

– Det känns inte roligt. Efter att vi under de senast tio åren lett utvecklingen med patientnära analyser inom primärvården går vi plötsligt åt andra hållet, mot en ökad centralisering, säger Eva Fremner, laboratoriechef för analysservice primärvård inom laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland.

I höstas presenterades en studie av den patientnära analysverksamheten i Östergötland som visade att patienterna inte fick svar på sina prover snabbare än om de hade skickats till centrallaboratoriet i Linköping.

Ökad centralisering

– Men vi hann aldrig ta reda på varför det såg ut på det viset. Våra planer på en uppföljning våren 2004 hann aldrig genomföras i och med beslutet om att minska antalet patientnära analyser, säger biomedicinska analytikern och FoU-handledaren Ewa Grodzinsky som ledde studien.

Fram till 1 mars i år gjordes cirka 800 000 av alla analyser ute på vårdcentralerna. Framöver ska 300 000 av dessa istället skickas till centrallaboratoriet i Linköping.

Från 50 till 12 analyser

De klinisk kemiska multianalysinstrumenten är tagna ur bruk, liksom instrumenten för hormonanalyser. Av det 50-tal analyser som tidigare kunde göras lokalt återstår endast 12-15 analyser.

De 37 primärvårdslaboratorierna bemannas dock fortfarande i huvudsak av biomedicinska analytiker.

Beslutet om en reducering av patientnära analyser togs av de tre närsjukvårdsdirektörerna i landstinget.

Utvärdering på gång 

– Vår bedömning är att landstinget kan spara cirka sex miljoner kronor om året på det här sättet, framför allt i form av minskad teknisk service och minskad åtgång av reagenser, säger laboratoriedirektör Jörgen Sjödahl.

En utvärdering görs nu för att se vilka konsekvenserna blir för patienterna, läkarna och biomedicinska analytikerna på vårdcentralerna. Rapporten väntas bli klar till sommaren.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida