Trots behandling ökar förstadier cancerrisken

Risken för livmoderhalscancer är förhöjd i åtminstone 20 år för kvinnor som har behandlats för förstadier till sjukdomen. Det gäller också för kvinnor med lätta och måttliga cellförändringar. Det är en finsk forskargrupp som följt upp 7 564 kvinnor som behandlades för förstadier. Totalt inträffade under uppföljningstiden 448 nya cancerfall, 96 fler än beräknat. Av dessa 96 var 26 gynekologiska cancerformer. Risken var förhöjd inte bara för livmoderhalscancer utan också för cancer i vulva och vagina.

Ett annat fynd var förhöjd risk för lungcancer och andra rökrelaterade cancerformer.

Forskarna framhåller att risken för senare cancer var större för kvinnor med lätta eller måttliga cellförändringar än för dem med kraftigare förändringar vid behandlingen av förstadier. De tror att det kan förklaras av att kvinnor med låggradiga förändringar inte följs upp på samma systematiska och långvariga sätt som de med höggradiga förändringar.

Samtidigt anser de att behandlingen är effektiv. En beräkning baserad på en tidigare studie visar att 234 till 326 av kvinnorna med höggradiga cellförändringar borde ha fått cancer, men bara tre fall inträffade i denna grupp.

Källa: British Medical Journal 2005;331:1183-1185.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida