Trots sår missades djup infektion

Den 78-åriga kvinnan drabbades av en djup infektion i ledplastiken efter höftledsoperationen men det dröjde innan det upptäcktes.

En 78-årig kvinna genomgick en höftledsoperation med efterkontroll en vecka senare. Sex veckor efter operationen kontaktade patienten kirurgen eftersom det runnit ur såret. Han ordinerade då antibiotika.

Därefter höll operationssåret sig torrt, men tio veckor efter operationen återkom patienten till sjukhuset eftersom såret hade öppnat sig.

Den at-läkare som tog hand om kvinnan ordinerade antibiotika på inrådan av en överläkare.

Tre veckor senare las kvinnan in på sjukhuset för infektionsbehandling. Efter ännu en månad gjordes en utbytesartroplastik för att komma åt en djup infektion.

Kvinnan anmälde överläkaren som hade opererat samt ansvariga läkare och en sjuksköterska på sjukhuset för att de nonchalerade hennes svåra smärtor.

Ansvarsnämnden skriver att en djup infektion i ledplastiken är en fruktad komplikation vid höftledsoperationer.

Symtomen är i början diskreta men infektionen kräver snabb behandling med öppning av såret för att om möjligt rädda protesen.

Nämnden har inga invändningar mot kirurgens insatser. Men den överläkare som blev konsulterad då såret sprack upp spontant borde ha satt in snabba åtgärder. Det är nämligen ett omisskännligt tecken på en djup infektion.

Samme överläkare sköt, enligt nämnden, upp en adekvat infektionsbehandling då patienten senare var inlagd på sjukhuset. För de båda felen ger nämnden honom en erinran.

Den st-läkare som la in kvinnan för infektionsbehandling begick, enligt Ansvarsnämnden, inga fel.

Den sjuksköterska som kvinnan anmälde har inte kunnat identifieras. Beslutet har vunnit laga kraft (HSAN 313/03:B4).

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida