Trött på toppjobb

5 augusti 2005

»Det är slitsamt att vara chef på den här nivån«, säger Inger Ohlsson. Efter sex år som generaldirektör för Arbetslivsinstitutet lämnar hon sitt uppdrag.
Nu vill Inger Ohlsson, som var ordförande för Vårdförbundet mellan åren 1986 till 1994, göra något annat än att vara toppchef.
? Jag har gjort det jag tror mig kunna göra och tycker det är bra att någon annan tar vid med ny kraft, säger hon som förklaring till varför hon slutar.

Mest nöjd med sina år som generaldirektör är hon med att fler än tidigare uppfattar det arbete som görs på Arbetslivsinstitutet som viktigt. Mest kritisk är hon mot ägaren, regeringen, som hon anser ger myndigheten för dålig vägledning.
I höst följer Inger Ohlsson med sin make, Socialstyrelsens förre generaldirektör Claes Örtendahl, till Uganda ett år. En dröm som går i uppfyllelse, säger hon.
? Jag har länge tyckt att det vore spännande att vistas en längre tid i ett utvecklingsland.
Någon tanke på att där ta upp sin forna profession som sjuksköterska har hon dock inte.
? Min yrkeskunskap är väldigt rostig. Det är 25 år sedan jag arbetade som sjuksköterska.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida