Trötthet hos cancersjuka går att behandla

Enkla metoder som fysisk aktivitet och samtalsbehandling kan förebygga trötthet hos cancersjuka.

Trots att trötthet är det vanligaste symtomet vid cancersjukdom, och det som besvärar patienterna mest, så är det sällan den behandlas, analyseras eller utvärderas.

? Det är så förväntat och normalt med trötthet vid cancerbehandling och ofta underskattar vi som personal den trötthet som de sjuka känner. Ofta förväxlas den med den trötthet man känner som frisk, säger sjuksköterskan Karin Ahlberg som disputerar i morgon.

Många orsaker

? Kunskaperna hos vårdpersonalen om vad som orsakar tröttheten och hur den kan avhjälpas är för liten. Men då man studerar tröttheten visar det sig att den är både mät- och behandlingsbar.

Den speciella tröttheten hos cancersjuka beror både på sjukdomen i sig – där är många mekanismer fortfarande oklara –  på behandlingen, på smärta, oro, depression och lågt blodvärde.

Egna upplevelser

Karin Ahlberg låter i sin avhandling kvinnor som har fått livmodercancer och strålbehandlas i botande syfte själva beskriva sin trötthet.

Kvinnorna uttrycker den som en brist på energi, ett psykologiskt obehag och en sjukdomskänsla, en onormal svaghet och en tyngdkänsla i kroppen, initiativlöshet, svårighet att koncentrera sig och att tänka klart.

? Det leder till isolering, sämre självkänsla och nedsatt livskvalitet.

Trötthetsutredning

Tidigare forskning har beskrivit att hur trötta patienterna känner sig beror på vilken hjälp att hantera tröttheten de får innan behandlingen börjar.

? Planeringen av insatser för att minska den cancerrelaterade tröttheten ska bygga på patientens upplevelse, graden av trötthet, och hur den påverkar patienten ? konsekvenserna för funktion och livskvalitet.

Karin Ahlberg anser att en trötthetsutredning bör göras innan cancerbehandling sätts in och sedan både upprepas under behandlingens gång och följas upp efter behandlingens slut.

Promenader och samtal

– Fysisk aktivitet, som regelbunden promenad i 20 minuter fem gånger i veckan, eller samtalsbehandling, är ett par enkla sätt att minska tröttheten. 

Karin Ahlberg arbetar vid Jubileumskliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Där ska hennes resultat nu användas för att förebygga och minska patienternas cancerrelaterade trötthet.

Karin Ahlberg lägger fram sin avhandling vid institutionen för omvårdnad vid Göteborgs universitet i morgon. Den heter: Cancer-Related Fatigue ? Experiences and Outcomes.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida