Trötthet vetenskaplig utmaning

10 juni 2003

Varför bryter man ny mark på ett forskningsfält? Lite förenklat kan man säga att det i Siv Söderbergs fall handlade om två saker. Hon gillar utmaningar. Och hon hade länge saknat forskning om tröttheten hos personer som lever med långvarig smärta. Nu har hon tillsammans med andra forskare tagit fram en studie som pekar på att det finns flera upplevelser av trötthet. En tung trötthet som inte går bort genom vanlig vila, och en trötthet som vi alla kan känna. Kvinnor med fibromyalgi upplever kroppen som en börda på grund av tröttheten.

? Det var intressant att upplevelserna var så olika mellan kvinnor med fibromyalgi och friska kvinnor. Tänk dig att du gör illa din hand. Före skadan tänkte du inte på handen som något som var i vägen, men efter en olycka känns handen som en börda, något som är i vägen. Så kan förhållandet mellan kvinnor med fibromyalgi och deras kroppar beskrivas.

Den egna kroppen verkar inte vara en börda för Siv Söderberg, snarare tvärtom. En av hennes favoritsysselsättningar, förutom läsning, är långa promenader. Ett bra sätt att koppla av från den tidskrävande forskningen och ett sätt att minska risken för utbrändhet. För det var inte för att varva ner och jobba mindre som hon bytte bana efter tio år och lämnade sjuksköterskeyrket.

? Nej, jag ville utvecklas och sjukvården erbjöd ingen kompetensutveckling, så jag blev lärare och sedan forskare, säger Siv Söderberg som sedan dess har varit delaktig i ett tiotal studier och doktorerat i ämnet omvårdnad.

I dag finns hon på avdelningen för omvårdnad, institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Förverkliga en idé är det roliga
? Det roliga med forskningen är att få en idé, och att fundera över hur man ska förverkliga den. Det är också tillfredsställande att kunna förmedla ny kunskap till studenterna, som kommer att möta patienterna, säger Siv Söderberg som också undervisar i omvårdnad.

Hon hoppas nu att forskningsrönen kommer att innebära att de drabbade kan bemötas på ett bättre sätt, genom att hälso- och sjukvårdspersonal kan förstå deras trötthet.

Men vad kan man veta efter en studie av 50 personer?  Hon svarar som om hon sagt detta tusen gånger när hon berättar om den fenomenologisk-hermeneutiska metoden.

? Med den metoden intervjuar man tills man ringat in så många aspekter som möjligt. När man gjort det slutar man intervjua, eftersom man inte kommer mycket längre.

Kan man alltså slå fast att det rör sig om en särskild sorts trötthet? Nej, det behövs ännu mer forskning, förklarar Siv Söderberg som inte vill kalla sin studie för en pionjärinsats.

? Nej, nu ska vi inte ta i. Det finns ju studier på personer med cancer som visar en annan sorts trötthet även hos dem.

Att slå sig för bröstet verkar inte vara Siv Söderbergs melodi. Hon rangordnar inte olika forskningsdiscipliner. Hon avfärdar inte de kvantitativa metoderna, där ofta tusen personer ingår, även om hon inte tror att en jätteenkät skulle tillföra så mycket till hennes egen forskning. Reflekterat kring sin egen trötthet har Siv Söderberg dock inte gjort i någon större grad.

? Jag är väl normaltrött. Eller ganska pigg kanske. Jag jobbar ju mycket.

Hur mycket?

? Mycket. Ha, ha, ha. Så är det när man har ett roligt jobb.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida