Tröttnade på att komma in för sent

Visionen för Hälsovis är att kunna vara en mottagning som ska hjälpa människor att hålla sig friska. Då gäller det att vara lyhörd och ta in människors hela situation.Som en del att bygga arbetet på tog Ulla Wiberg fram analysverktyget Friskt liv.

2 september 2005

Den privata Hälsovis-mottagningen startades av sjukgymnasten och ergonomen Ulla Wiberg. Hon tröttnade på att komma in när patienten redan har ryggont, kraftig övervikt eller stressmage. Det hon ville erbjuda var en holistisk arbetsmetod, där både arbetsliv och privatliv tas in i hälsobedömningen och där även komplementära metoder används. Samtidigt ville hon låta patienten ta ett stort eget ansvar för sin hälsa.

Ulla Wiberg tog fram analysverktyget Friskt liv. För att också få belagt att arbetssättet gav de resultat hon hoppades på inledde hon 2001 ett treårigt projekt med stöd av bland andra primärvården, Folkhälsokommittén i Västra Götaland, Alingsås lasarett och hälso- och sjukvårdsnämnden i Mitten Älvsborg.

Utvärderingen från Göteborgs universitet visade att nästan hälften, 46 procent, hade förändrat sina vanor, till exempel genom att börja motionera eller äta sundare. Det är bättre än Habo-modellen (se faktaruta), som också innehåller livsstilssamtal, där ungefär var fjärde, 26 procent, har ändrat livsstil.

Och både korttids- och långtidssjukskrivningarna hade minskat.

En viktig faktor för resultatet är det livsstilssamtal under 1,5 timme som utgör stommen i Friskt liv. Under samtalet talar man inte bara om kroppen utan också om känslor, tankar och relationer.

– Genom samtalen börjar de flesta reflektera över sin hälsa på ett sätt som de inte tar sig tid till annars, säger Ulla Wiberg. Många kommer till vården först när de redan har ett problem, eftersom det saknas mottagningar för hur man kan hålla sig frisk.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida