Trycksår

8 december 1997

Författare Anna-Christina Ek, Margareta Lindgren
Titel Boken om trycksår. SoS-rapport 1997:7
80 sidor
Förlag Socialstyrelsen 1997.
Cirkapris 121 kronor + porto
ISBN 91-7201-178-5
ISSN 1100-2808

Ett trycksår är en vävnadsskada som uppstår när blodförsörjningen i ett område på kroppen är otillräcklig eller helt har upphört. Vävnadsskadan utvecklas snabbare ju hårdare trycket är på vävnaden. Trycksåret startar med en kvarstående rodnad eller missfärgning av huden och kan sedan fördjupas via olika stadier till en djup sårhåla om inget aktivt görs för att hejda den utvecklingen. Trycksår är fortfarande mycket vanliga i sjukvården, inte minst i äldrevården. Intresset för att lära sig mer om förebyggande arbete och behandling av trycksår är stort bland sjukvårdspersonal. Rapporten är skriven av två vårdforskare vid Hälsouniversitetet i Linköping.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida