Tryggare väg hem

Tryggare väg hem
Carina Göransson och Kåre Sefaniassen pratar igenom hans utskrivning från avdelningen efter en höftfraktur.

En ny samordnare, specialistsjuksköterska ?i äldrevård, har förbättrat utskrivningen av patienter. ?De följs även upp med ett telefonsamtal.

2 december 2015

För ett år sedan införde sjukskötersk­orna på ortopedavdelningen på Ljung-by lasarett ett nytt arbetssätt. En specialistsjuksköterska och hennes kollega tog över alla utskrivningar. Nu har de fått Alertpriset av Kronobergs region.

?Innan förändringen hade sjuksköterskorna svårt att hinna med alla arbetsuppgifter. De var ansvariga för omvårdad och läkemedelsdelning för åtta patienter, och skulle samtidigt hinna hålla i kontakter med kommunen och anhöriga. Utskrivningarna kändes stressande.

?— Det var inte den bästa lösningen för de äldre. För att bedriva god och säker vård ville vi ha ett strukturerat omhändertagande, säger Carina Göransson, en av samordnarna.

??I vanliga fall jobbar hon tillsammans med en specialistsjuksköterska med inriktning mot äldre, Jenny Karlsson, på tjänsten. Men just nu är Jenny föräldraledig.?

— Jag skulle också gärna utbilda mig till specialistsjuksköterska med inriktning mot äldre. Jag har ett stort engagemang för våra gamla patienter. De behöver få god vård och känna sig trygga och välinformerade. Rollen som specialistsjuksköterska för äldre behöver få högre status i vården, ?likvärdig med intensivvårdssjuksköterskan eller barnmorskan, säger Carina Göransson.?

Nu får avdelningens andra sjuksköterskor koncentrera sig på patienterna och dagens arbete. De nya samordnarna sköter alla kontakter med patienten, kommunen och anhöriga som har med utskrivning och hemgång att göra.?

— Vi har fått en närmare kontakt med biståndsbedömarna i kommunerna och planeringen går lättare. Om patienten bara behöver hjälp med mat och tillsyn kan kommunen ibland ordna det till nästa dag, säger Carina Göransson.??

Hon är stolt över priset på 10 000 kronor och juryns motivering som inleds med:?

”De angriper ett högaktuellt ämne som är väldigt efterfrågat från vårdtagare.”?

Utvecklingsarbetet kallas för Trygg och säker vårdkedja för den sjuka äldre.?

— Vi försäkrar oss om att patienten, eller ibland den anhöriga, förstått allt inför hemgången. Det är allt från operationen, läkemedelsförändringar och provsvar till borttagning av stygnen. Vi ska vara överens om vilken hjälp med omvårdnad de behöver, säger Carina Göransson.??

Under året har 146 patienter planerats hem av den nya samordnarfunktionen. Samordnaren ringer sedan upp efter några dagar för att försäkra sig om att det fungerar hemma. Statistiken visar att patienterna är nöjda.

?— Samtalet hem är uppskattat. Samtidigt har arbetsmiljön förbättrats och stressen minskat.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida