Tuff medlem höjer lönen

Stockholms landsting är nu löneledande i landet. Bristen i kombination med ett långsiktigt fackligt arbete är orsaken.

14 maj 2001

Det femåriga löneavtalet 1995–2000 har gett Vårdförbundets medlemmar i landstinget en genomsnittlig löneökning på drygt 30 procent, i Stockholm cirka 40 procent. Det finns flera orsaker till den här utvecklingen. Vårdförbundets medlemmar har på grund av bristen kunnat flytta från sjukhus till sjukhus och på så sätt trissat upp lönen. Landstingets försök  att genom förbud stoppa vandringen mellan sjukhus har misslyckats, bland annat sedan Vårdförbundet tagit upp frågan i en tvisteförhandling.

– Vi ser att medlemmarna blivit tuffare och insett sitt värde, säger Ingrid Frisk, Vårdförbundets ordförande i Stockholm.

Men minst lika viktig som bristen är det arbete som lagts ner tillsammans med företrädare och medlemmar.

Vårdförbundet har konsekvent vägrat att acceptera en för hela landstinget gemensam procentnivå, utöver det centrala avtalets bestämmelser om lägstutrymme.

Resultatet visar att hälften av alla medlemmar åren 1997–99 fick en löneökning med över 2 000 kronor och att medellönen förra året var 20 300 kronor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida