Tumörrester ses direkt

Tumörrester ses direkt
Foto: Istockphoto

Röntgensjuksköterskorna Anders Ringqvist och Stig Eriksson blir först i Sverige med att ratta en magnetkamera som kan köras in i en operationssal.

2 augusti 2017

I början av juni levererades den nya MR-kameran, med en fältstyrka på 3 tesla, till Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Där hängdes den på räls i taket. Den står parkerad i ett undersökningsrum men kan snabbt flyttas in på en operationssal där patienter med hjärntumörer behandlas. ?

Om man tidigare inte velat välja den riskabla varianten — att transportera den sövda patienten till röntgen­avdelningen för bildtagning och sedan tillbaka igen — har bara alter­nativet funnits att vänta till efter operationen för att se resultatet. Då kan tumörrester finnas kvar och ett nytt ingrepp behövas. Med den nya rörliga MR-kameran ska rester kunna upptäckas redan på operationsbordet. ??

Kameran körs in automatiskt, med bara några knapptryck, och fixeras vid patienten. När undersökningen är klar länkas bilderna till en intilliggande arbetsstation och granskas av en radiolog och en neurokirurg. I bästa fall är de nöjda och kan avsluta för dagen. I värsta fall måste de fortsätta ingreppet. I så fall körs kameran ut, och tas sedan in på nytt för en ny kontroll när allt är klart. ?

Men det dröjer till november innan de första patienterna kan tas emot. Först ska all berörd personal, däribland röntgensjuksköterskorna Anders Ringqvist och Stig Eriksson, genomgå en rigorös utbildning. De ska bland annat på studiebesök vid ett sjukhus i Tyskland som har en liknande lösning.

?— Det blir spännande att jobba på ett annorlunda sätt och med ny teknik. Vi blir mer integrerade med operation och anestesi, vilket jag tror sporrar till innovation. I takt med teknikutvecklingen kommer vi att kunna göra ännu mer avancerade saker. Det finns stor potential i den här MR-kameran, säger Anders Ringqvist. ??

Vid starten av varje arbetspass kommer både kameran och rälsen att testköras. Medan operationen pågår kan röntgensjuksköterskorna ägna sig åt undersökningar på annat håll. De tillkallas så fort kirurgen är klar och vill få en bild av resultatet.?

Eftersom MR-kameran är aktiv hela tiden finns strikta säkerhetsrutiner för området kring operationssalen. Bara de som har behörighet får vistas där, och noggranna kontroller görs för att hålla magnetiska implantat och instrument på tryggt avstånd så att ingen kommer till skada.

?— Innan vi tar in kameran på salen betar vi av en checklista. All utrustning ska ut eller ställas i säkra zoner som är markerade i golvet. Varenda peang och nål ska vara inräknad. MR-kompatibla respiratorer och dropp kan stå ganska nära patienten, säger Anders Ringqvist.??

Så länge kameran är i operationssalen är det största vaksamhet som gäller. Personalen kommer att tränas för det oväntade, som ett hjärtstopp.

?— Om det skulle ske får någon av oss på plats ta hand om patienten i väntan på sjukhusets hjärt-lungräddningsteam, som kan gå in först när vi fått ut kameran, säger Anders Ringqvist.?

Vad man vet i dag kommer den nya MR-enheten att användas även vid behandling av Parkinsons sjukdom, då elektroder förs in i hjärnan. Det arbetet underlättas av snabb bildtagning på plats och sker utan att patienten behöver flyttas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida