Två avdelningar lades ner och nya Skåne bildades

Den 2 april 1997 blev en historisk dag för Vårdförbundet SHSTF. För första gången någonsin lades två lokala avdelningar ner, i Kristianstad och Malmöhus. I stället bildades samma dag en ny för hela Skåne.

Nu laddar vi bössan med det bästa
krutet,
för att skjuta salut när vi fattat beslutet,
att bilda en avdelning i Skåne-land,
vi skapat historia och ser framtiden an…

Klockan är 20.10 den andra april. Över 200 medlemmar i Vårdförbundet SHSTF från Malmöhus och Kristianstad står upp i bänkarna i teatersalen i det anrika Slagthuset i Malmö hamnområde och sjunger en ny text till visan Skånska slott och herresäten. Bara några minuter tidigare har de fattat det historiska beslutet: att bilda Vårdförbundet SHSTFs nya Skåneavdelning.

Men kvällen började ett par timmar tidigare. Klockan 17.30 bänkade sig representantskapsombuden från Kristianstad och medlemmar i Malmöhus i var sitt rum för att göra något som aldrig tidigare hänt inom Vårdförbundet SHSTF: lägga ner två lokala avdelningar.

En timme senare var allt klart. I Kristianstadsrummet hade Ewa Andegren och i Malmöhusrummet Angela Eriksson, ordförande i de lokala avdelningarna i Bohuslän respektive Göteborg, klubbat nedläggningsbesluten. Och de två hade därmed fått en erfarenhet som de själva kan ha nytta av om ett par år, när en ny storavdelning bildas i västra Sverige, bestående av deras avdelningar, Skaraborg och Älvsborg.

Lång förberedelse
Genom den här kvällens beslut formerade sig Vårdförbundet SHSTF lokalt i Skåne efter den utveckling som pågår där: sammanslagningen av länen i Kristianstad och Malmöhus och sammanslagningen av de två landstingen i Kristianstad och Malmöhus med Malmö stad. Länen har redan gått ihop och resten sker vid kommande årsskifte.

Men de beslut som klubbades den här kvällen av förbundsordföranden Eva Fernvall – som ledde mötet – var bara kulmen på det arbete som pågått en längre tid. Styrelserna i de nu insomnade lokala avdelningarna har arbetat fram en helt ny organisation. De totalt cirka 14 000 medlemmarna delas upp i fem landstingsklubbar, 13 kommunklubbar och en klubb för de privatanställda. Och en arbetsordning med bland annat regler för vad som krävs för att en SHSTF-företrädare ska få förhandlingsmandat togs på det historiska första årsmötet.

En valberedning med representanter för både Kristianstad och Malmöhus hade lyckats ena sig om vilka som skulle väljas till olika organ, med ett undantag: valet till Svensk sjuksköterske-förenings fullmäktige (där blev det rösträkning när det gällde ordinarie ombud). Den nya Skånestyrelsen består av elva ledamöter från de två gamla avdelningarna: sju sjuksköterskor och fyra biomedicinska analytiker.

Väl förankrad
Ny ordförande blev Karin Rangin, tidigare vice ordförande i Malmöhus, men som hon själv sa, med förankring även i Kristianstad.

– Jag gick min sjuksköterskeutbildning där.

Med sig i presidiet fick hon Anna Nilsson, biomedicinsk analytiker och före detta vice ordförande i Malmöhus, och Berit Larsson, sjuksköterska och tidigare ordförande i Kristianstad.

Hela kvällen blev litet av en klang- och jubelföreställning. Längst fram i teatersalen satt de tidigare ordförandena i de två avdelningarna. Alla som innehaft den posten hade bjudits in, men alla kunde inte komma. I salen fanns dock Cecilia Helldén, Lena Ingemarsson, Per-Olov Lundgren, Ewa Wallin, Mats Björck och avgående Margareta Albinsson från Malmöhus och Christina Bergenudd från Kristianstad.

Den nya avdelningen fick förstås ta emot en rad välgångsönskningar, blommor och gåvor innan Karin Rangin vid 22.45-tiden kunde utföra sitt första uppdrag i den nya avdelningen och med ordförandeklubban avsluta Skåneavdelningens historiska första årsmöte. 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida