Två avdelningar pilotfall för övrig verksamhet

10 februari 1997

MALMÖHUS. Vårdförbundet SHSTF och landstinget är överens om att titta över arbetsorganisationen. Syftet är att se hur man på bästa sätt kan utnyttja förbundets medlemmars olika kompetens. Projekt ska startas på kirurgkliniken i Lund och medicinkliniken i Helsingborg. De båda blir alltså pilotfall för övrig verksamhet. Förhoppningen är att det också ska leda till en bättre löneutveckling. En liknande överenskommelse – som är en följd av Vårdförbundet SHSTFs centrala avtal med Landstingsförbundet och Kommunförbundet för ett år sedan – finns även med Malmö stad.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida