Två cytologikurser klara

7 januari 2003

I januari nästa år startar såväl Karolinska institutet i Stockholm som Malmö högskola kurser i diagnostisk cytologi.

Tidigare har såväl Malmö högskola som Göteborgs universitet fått ställa in sina cytologikurser på grund av för få sökande. Det har därför inte utbildats några nya cytodiagnostiker under 2002.

Till nästa års 30-poängskurs i cytologi i Malmö har däremot sex personer sökt och blivit antagna. Kursen startar den 20 januari.
Göteborg hoppas komma i gång i september, men har ännu inte löst ekonomin kring utbildningen.

Till Karolinska institutets nya magisterutbildning (50 poäng) i diagnostisk cytologi har 16 personer sökt. Hur många som i slutänden blir antagna är i skrivande stund ännu inte klart.

? Men det är beslutat att kursen startar som planerat 13 januari, säger Gareth Morgan, som är kursansvarig.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida